Kontribo në kërkimet tona

INTBAU Albania mirëpret të gjithë ata të interesuar të kontribuojnë me artikujt e tyre në temat përkatëse. Kurdo që të paraqisni një artikull, ai do të shqyrtohet përpara se të botohet. Numri i fjalëve duhet të shkojë nga 300-2000, dhe nuk duhet të jetë një hulumtim siç është disertacioni, detyra kursi ose ndonjë punë e botuar. Të gjithë artikujt duhet të përqendrohen në zhvillimet e fundit dhe tema të tjera që lidhen me programin e organizatës. Nëse doni të paraqisni artikujt tuaj, kontaktoni përmes adresës e-mail: info@intbau-albania.org