Bashkëpuno me ne

Raporte dhe vlerësime mbi Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Vlorë, Himarë, Sarandë dhe Konispol

Gjatë muajit Prill - Qershor 2016, INTBAU Albania mori pjesë si këshillues për Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore në hartimin e raporteve për Bashkinë Vlorë, Himarë, Sarandë, Konispol. Në këto raporte janë analizuar të gjitha...

Raporte dhe vlerësime për Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Kukës dhe Dibër

Gjatë periudhës Shkurt - Prill 2016, INTBAU Albania ka bashkëpunuar me A&I Studio dhe PANGEA për të hartuar Planin e Përgjithshëm Vendor (GLP) për Bashkinë Kukës dhe Dibër. Në veçanti INTBAU Albania...

Raporte dhe vlerësime për Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Finiq, Libohovë, Delvinë

Në periudhën Dhjetor 2018 – Prill 2019, INTBAU Albania në bashkëpunim me DEA studio ka kryer raporte dhe vlerësime mbi Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Finiq, Libohovë, Delvinë. Më tej, analiza...

Qytete të lashta dhe peizazhe nga Shqipëria. Një shekull misione arkeologjike italo-shqiptare

INTBAU Albania në bashkepunim me Institutin Italian të Kulturës, Ambasadën Italiane, Ministrinë e Kulturës, Muzeun Historik Kombëtar, Institutin e Arkeologjisë në Tiranë, Politeknikun e Barit dhe Universitetet e Bologna-s, Chieti-Pescara, Ferrara-s, Foggia-s dhe Macerata-s...