Shiko kategorinë

Të tjera

Raporte dhe vlerësime për Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Kukës dhe Dibër

Gjatë periudhës Shkurt - Prill 2016, INTBAU Albania ka bashkëpunuar me A&I Studio dhe PANGEA për të hartuar Planin e Përgjithshëm Vendor (GLP) për Bashkinë Kukës dhe Dibër. Në veçanti INTBAU Albania...

Raporte dhe vlerësime për Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Finiq, Libohovë, Delvinë

Në periudhën Dhjetor 2018 – Prill 2019, INTBAU Albania në bashkëpunim me DEA studio ka kryer raporte dhe vlerësime mbi Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Finiq, Libohovë, Delvinë. Më tej, analiza...