Bashkëpuno me ne

Efiçenca e energjisë në Shqipëri

From November 2019, INTBAU Albania is lead partner of the ongoing project “Increasing civic awareness on standard energy efficiency measures in Albania”, a project funded and supported by IPA II European Union Integration Facility...

Laboratori Urban - Divjakë

Urban Lab është projekti me të cilin INTBAU Albania është angazhuar që në mes të 2017. Ky projekt ka si qëllim krijimin e një Laboratori Urban për zhvillimin territorial të zonës së Divjakës. INTBAU Albania mori pjesë në studimin e...

Ceremonia e çmimeve të Ekselencës në Kongresin Botëror INTBAU 2018

Anëtare të Bordit të INTBAU Albania morën pjesë në Kongresin Botëror të INTBAU në Londër, me tematikë “Everything Old is New Again”, ku puna e disa prej anëtarëve të INTBAU-t "Udhëzuesi Praktik për Mbrojtjen dhe Ruajtjen...

Raporte dhe vlerësime mbi Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore të Bashkive Vlorë, Himarë, Sarandë dhe Konispol

Gjatë muajit Prill - Qershor 2016, INTBAU Albania mori pjesë si këshillues për Trashëgiminë Arkitektonike dhe Kulturore në hartimin e raporteve për Bashkinë Vlorë, Himarë, Sarandë, Konispol. Në këto raporte janë analizuar të gjitha...